تبلیغات
یاد و خاطره شهدای اسلام گرامی باد

یاد و خاطره شهدای اسلام گرامی باد
الهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قالب وبلاگ

یکی از نکات مهم در راستای جهانی سازی، توجه به رسالت جهانی شیعه در جهانی‌سازی این اندیشه الهی است. بدون شک، اندیشه شیعی، در جایگاه خاستگاه ایده مهدویت و ظهور، رسالت طرح و ترویج جهانی این اندیشه رهایی‌بخش را برعهده دارند و امروزه بیش از هر زمان دیگر، ضرورت بسط و گسترش اندیش? ظهور منجی موعود در جایگاه یك اید? جهانی و نجات‌بخش، احساس می‌شود.

 ادامه مطلب فراموش نشود

 

این وظیفه در این عصر- باتوجه به عطش فزاینده افكار عمومی به یك اندیشه نجات‌بخش و آینده‌ساز ـ بیش از هر زمان دیگر، بردوش نخبگان فكری و اندیشه‌سازان متفكر شیعی، سنگینی می‌كند.

این بار مسؤولیت، ناشی از تغییر شرایط حاكم بر جامع? شیعی و تفاوت وضعیت امروز باگذشته است. در گذشته، موضوع انتظار ظهور و پایان یافتن غیبت حضرت مهدی علیه السلام، كه از مختصات اندیش? شیعی است، بیشتر یك موضوع اعتقادی و باور مذهبی تلقی می‌شد كه آثار امید‌بخش آن، جایگاه اعتقادی شیعه را تحكیم بخشیده و تا حد زیادی از آسیب پذیری آنان كاسته و شیعه را مقابل سیاست‌های حذفی و سركوب‌گرایان? حكام جور در طول تاریخ، مقاوم نگه داشته بود. درگذشته، لزوم حفظ هویت مذهبی شیعه مقابل چالش‌ها و برخورد حذفی مذاهب دیگر و حكام وقت، جامعه شیعی را به رویكرد درون‌گرا و جدلی، سوق داده بود و این بینش اعتقادی، یعنی انتظار و چشم به راهی شیعه، همواره با یك منش سیاسی و اجتماعی همراه بوده. دیگران، شیعه را گروهی همیشه مخالف و ناسازگار با حُكّام و سلاطین وقت و نافی مشروعیت حكومت آنان، مطرح كرده بود.

هنگام ظهور نیز شیعیان و پیروان آن حضرت، در جایگاه پیشگامان نهضت جهانی امام مهدی علیه السلام بار سنگین اجرای دستورات امام مهدی علیه السلام را برعهده خواهند داشت.

امروزه، با توجه به موقعیت جاافتاده و تأثیرات اعتقادی تفكر شیعی درجهان، وضعیت كاملاً تغییر كرده است. امروزه این باور در جامع? شیعی، از حالت اعتقاد ذهنی به یك رویكرد سیاسی ـ اجتماعی تبدیل شده است و جامع? شیعی بر این حقیقت اذعان دارند كه می‌توانند در راستای تغییر وضعیت موجود و فراهم‌سازی شرایط جهانی برای ظهور مصلح موعود علیه السلام ، دارای نقش تأثیرگذار باشند؛ چه این‌كه درچند دهه اخیر، این رویكرد مبارك، میان بسیاری از اندیشوران شیعی با توجه به مقتضیات شرایط فعلی، به خوبی مشهود بوه است.

جامعه شیعی، به دلیل این‌كه رسالت تبیین و ترویج اندیشه انتظار و طرح حكومت جهانی مهدوی را برعهده دارند، باید خود در این عرصه پیشگام و آماده باشند. این آمادگی، مستلزم حضور تأثیرگذار شیعه در عرصه‌های فكری، فرهنگی و سیاسی نظامی است، تا بتواند در بسط و توسعه تفكر مهدویت درجهان، به رسالت خطیر و الهی خویش عمل نمایند.

به نظر می‌رسد، با توجه به شرایط مساعد نسبی موجود، جامعة شیعی می‌تواند با درک صحیح ضرورت‌ها از یک‌سو و نقش‌آفرینی و مدیریت تأثیرگذار در عرصة افکار جهانی ازسوی دیگر، شرایط مساعد کنونی را به یک فرصت تبدیل كند؛ سپس با تبیین جاذبه‌ها و ویژگی‌های ایدة مهدویت و نظریة حكومت عدل جهانی اسلام، در جایگاه عنوان تنها نظریة نجات‌بخش، زمینة فراگیری این اندیشة الهی را در جهان، فراهم سازند و با ارائه الگوی حكومتی نوینی، افق نگاه مردم دنیا را به ایدة مهدویت و ظهور، روشن كند.

این‌كه در روایات، برنقش كلیدی شیعه در هنگام ظهور برای تحقق حكومت عدل جهانی، تأكید شده، برای آن است که جامعه شیعی، درعصرانتظار، رسالت زمینه‌سازی چنین حكومتی را بر عهده دارند؛ لذا هنگام ظهور نیز شیعیان و پیروان آن حضرت، در جایگاه پیشگامان نهضت جهانی امام مهدی علیه السلام بار سنگین اجرای دستورات امام مهدی علیه السلام را برعهده خواهند داشت.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هنگامی كه قائم ما قیام كند خداوند بر توان شنیدن و دیدن شیعیان ما می‌افزاید؛ به‌ گونه‌ای كه بین آنان و امامشان، واسطه و پیام رسانی نیست. امام، با آنان گفت‌وگو می‌كند و آنان، به امامشان می‌نگرند؛ در حالی ‌كه او در مقر خود حضور دارد.[1]

این روایت بر دستیابی شیعه به امكانات فوق العاده شنیداری و دیداری، در عصر ظهور دلالت دارد؛ نكت? قابل تأمل در این روایت این است كه در آن، سخن از ارتباط تنگاتنگ و گفت‌وگو و تصمیم‌گیری امام زمان علیه السلام با شیعیان مطرح است، نه كسانی دیگر و این، حاكی از آن است كه مسؤولیت‌های اصلی در تحقق حكومت مهدوی در عصرظهور نیز بر عهد? شیعیان و زمینه‌سازان ظهور‌ است.

در جای دیگر نیزحضرت به ابوبصیر می‌فرماید:

«خوشا به حال شیعیان قائم ما كه در غیبت او منتظر ظهور اویند و هنگام ظهورش نیز فرمانبر امام خود هستند».[2]

از این روایات به خوبی استفاده می‌شود كه میان شرایط عصر غیبت و انتظار، با شرایط ظهور، پیوند و هماهنگی وجود دارد. طبق این روایات، منتظران و زمینه سازان ظهور در عصر انتظار، وارثان عصر ظهورند.

این نوع روایات، بر رسالت سنگین شیعه در عصر انتظار تأكید دارد؛ زیرا همچنان‌كه عصر ظهور، عصر اجرای احكام دینی و عملیاتی‌ شدن برنامه‌ها و اهداف وحیانی اسلام در تحقق جامعة توحیدی جهانی است، عصر انتظار نیز، عصر ایجاد استعداد و تمرین آمادگی جامعه شیعی و توسعه این آمادگی، برای ورود به عصر ظهور است. عصر انتظار، عصر تمهید و مقدمه‌چینی سلطنت و حاکمیت نظام مهدوی است.

در این عصر كه عصر جهانی‌شدن است، طرح نظریة «حکومت واحد جهانی اسلام» در قالب «مهدویت»، با توجه به برتری و برجستگی‌های ذاتی آن، شاخص استوار و گزینة مطمئن و بی‌بدیلی است که می‌تواند انتظارات بشر در شرایط جهانی‌شدن و جهان‌گرایی را به بهترین شکل برآورد

در این عصر، مهم‌ترین مأموریت شیعیان و یاوران حضرت، پافشاری بر هویت دینی و مقابله با انحرافات و تأکید بر اجرای عدالت و ترویج و گسترش آن است؛ چنانکه در عصر ظهور، نیز، مأموریت اصلی یاران حضرت، پاکسازی جامعه از فتنه ظلم و جور و اجرای سیاست‌های عدالت‌محور امام علیه السلام است. حضرت، آنان را به شرق و غرب عالم اعزام می‌كند، تا عدالت و قسط را به اجرا بگذارند. «یارانش را به سراسر جهان اعزام می‌كند و با دستور به اجرای عدالت و نیكی، آنان را فرمانروایان كشورها قرار می‌دهد».[3]

این نوع روایات، بر ضرورت نقش‌آفرینی شیعه در عصر انتظار برای فراهم كردن زمینه‌های ظهور تأكید دارد؛ از این نظر، رسالت شیعه، یك رسالت جهانی است؛ چون در پی دگرگونی جهانی است و انجام این رسالت خطیر، بدون حضور مؤثر در عرصه گفتمان جهانی و تأثیرگذاری جدی در نگرش‌های عمومی، میسر و ممكن نخواهد بود.

در این عصر كه عصر جهانی‌شدن است، طرح نظریة «حکومت واحد جهانی اسلام» در قالب «مهدویت»، با توجه به برتری و برجستگی‌های ذاتی آن، شاخص استوار و گزینة مطمئن و بی‌بدیلی است که می‌تواند انتظارات بشر در شرایط جهانی‌شدن و جهان‌گرایی را به بهترین شکل برآورد.


پی نوشت ها:

1- ان قائمنا اذا قام مدالله عزوجلّ لشیعتنافی اسماعهم وابصارهم حتی لایكون بینهم و بین القائم برید، یكلمهم فیسمعون وینظرون الیه وهوفی مكانه؛ كافی، ج8، ص241؛ بحارالانوار، ج52، ص336، معجم احادیث الامام المهدی، ج4، ص 57.

2- «طوبی لشیعة قائمناالمنتظرین لظهوره فی غیبته والمطیعین له فی ظهوره»؛ شیخ صدوق، كمال الدین، همان، ص357؛ بحارالانوار، ج52، ص149؛ معجم احادیث الامام المهدی، ج5، ص108.

3- «یفرق المهدی اصحابه فی جمیع البلدان و یأمرهم بالعدل و الاحسان و یجعلهم حكامافی الآقالیم»؛ روزگار رهائی، ج2، ص63.


[ شنبه 11 تیر 1390 ] [ 21:51 ] [ مهدی دوستدار شهدا ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

سلام دوستان عزیز این وبلاگ رو با کمک دوستان عزیزم
راه اندازی کردم و هدف از این کار آشنایی و همدلی با سایر
دوستان منتظر ظهور وکسب معرفت دینی و معنوی جهت آمادگی
برای ظهور آقا امام زمان عجل الله وهمچنین گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای عزیز ایران اسلامی است
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
فال حافظ


بک لینک , قالب بلاگفا